Some text some message..

ขั้นตอนการเช่ารถ

เพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเช่ารถจากเรา

เช็ควันที่จะเช่ารถ

 • ลูกค้าทำการจองรถ
 • ผ่านทางเว็บไซต์
 • หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ
โอนเงินมัดจำ

 • โอนมัดจำจองรถ
 • 1000 บาท
 •  
รับรถ

 • รับรถได้ตามสถานที่ต่างๆ
 • ในจังหวัดน่าน ทุกพื้นที่ เช่น สนามบิน
 • บขส.น่าน โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว
คืนรถ

 • คืนรถได้ตามสถานที่ต่างๆ
 • ในจังหวัดน่าน ทุกพื้นที่ เช่น สนามบิน
 • บขส.น่าน โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว

** ในวันรับรถเอกสารที่ลูกค้าจะต้องใช้คือ ใบขับขี่ ของผู้เช่ารถ และบัตรประจำตัวประชาชน (ใช้เป็นตัวจริง ลูกค้าไม่ต้องถ่ายสำเนามา เราจะถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน ในการเช่าเท่านั้น)

** เช่ารถออกต่างจังหวัด คิดเพิ่มวันล่ะ 300 บาท ยกเว้นจังหวัดใกล้เคียง

** หมายเหตุ : กรณี เกิดเหตุหรือมีความจำเป็นจริงๆ ที่ไม่สามารถส่งรถคันที่ลูกค้าจองไว้ ทางบริษัทสามารถ นำรถที่เป็น เครื่องขนาดเดี๋ยว สเปกเดียวกันส่งแทนกันได้

** เรามีบริการรถเก๋งพร้อมคนขับวันล่ะ 1500 บาท ขึ้นไป